Zabezpieczone: Podsumowanie współpracy – Nordville